Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Twee keer nummer 1 voor De Klimaatparadox

Elke maand worden in de PZC en het literaire blog 'Zeeland geboekt' van Jan van Damme de vijf best verkopende boeken bekend gemaakt van de afgelopen maand. Dat gebeurt per boekhandel. In totaal doen zes boekhandels mee in Vlissingen, Middelburg, Goes, Terneuzen en Zierikzee. 'De Klimaatparadox' was in september het best verkopende boek van de boekhandels 't Spui in Vlissingen en De Koperen tuin in Goes.
Recente posts

Essay De Klimaatparadox in Elsevier Weekblad.nl

Deze week gevraagd om een deel uit 'De Klimaatparadox" te publiceren in ElsevierWeekblad.nl onder de titel: Is het klimaat wel maakbaar? Het is de proloog van het boek, waarin ik het probleem schets en de vragen oproep die ik in de vijf hoofdstukken probeer te beantwoorden.

Orkanen nemen merkbaar in kracht toe, hittegolven worden heter, moessons natter, droogtes droger en smog dikker. Is dit nog te stuiten? We moeten sceptisch zijn over de aanname dat we er zelf veel aan kunnen doen, stelt historicus, schrijver, uitgever en internetpionier Peter van Druenen.

In het tegenwoordige gepolariseerde debat over de klimaatcrisis, waarin gelovigen geloviger worden en sceptici sceptischer, ben ik ambivalent, of liever gezegd: pragmatist. Om te beginnen: ik erken de klimaatcrisis in haar volle omvang. Sterker nog, ik ben er na mijn onderzoek in de recente wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp van overtuigd dat de situatie nog ernstiger is dan ze meestal wordt voorgespiegeld. …

De Klimaatparadox in het AD

Wereldproblemen zijn onderhevig aan hypes. Nu hebben we het alweer enkele jaren over opwarming van de aarde en rijzing van de zeespiegel. Gek genoeg wordt er bijna nergens meer gesproken over overbevolking. Dat er jaarlijks 83 miljoen mensen bij komen, dat het huidige aantal van 7,5 miljard aardebewoners over een goede dertig jaar de grens van 10 miljard zal bereiken.

Overbevolking,  de Club van Rome kwam er in de jaren zeventig van de vorige eeuw mee. 'Grenzen aan de groei' heet het rapport, dat destijds voor het eerst duidelijk maakte dat 'meer en nog meer' tot rampen moet leiden.

Vanmiddag presenteerde Peter van Druenen zijn boek 'De klimaatparadox'. In boekhandel 't Spui in Vlissingen ging het opeens over onderwerpen als bevolkingsgroei en klimaatbeheer. Als schrijver van de stadsgeschiedenis van Vlissingen maakte hij zich drie jaar geleden onsterfelijk: 1104 pagina's gevangen onder de titel 'Vissers, kapers, arbeiders - Vlissingen 700 jaar sta…

Klimaatparadox boek van de week

Kijk, dat Margreet de Haan bij het boekenpanel van DWDD zit dat elke maand een boek van de maand kiest is één. Dat Margreet elke week een boek van de week kiest is twéé.  De volledige tekst:

"Onlangs hadden we in onze boekhandel de feestelijke doop van Peter van Druenen’s boek ‘De Klimaatparadox’. Nu is er naast de ‘dikke Van Druenen’, het boek dat hij eerder schreef, ‘Vissers, kapers en arbeiders- Vlissingen 700 jaar stadsrechten’ een ‘dunne Van Druenen’.

Dit boekje is echter van een geheel andere orde…en al was de presentatie heel feestelijk, de voorspellingen van van Druenen over het klimaat zijn dat allerminst. Niet omdat hij een doemdenker is maar omdat hij gedegen onderzoek heeft gedaan en juist als historicus de verbanden kan leggen en met argumenten komt die staan als een huis. Zo was ik zelf geschokt te lezen dat het doen van één simpele zoekopdracht via Google net zoveel energie kost als het koken van een keteltje water. En dan te bedenken dat inmiddels bijna iedereen…

“Door vrienden ben ik gewaarschuwd dat het schrijven van De Klimaatparadox gewaagd is.”

VLISSINGEN - Jarenlang hoorde je er niemand over, maar opeens lijkt overbevolking weer een belangrijk item. In zijn een paar weken geleden verschenen boek ‘De Klimaatparadox’ legt Vlissinger Peter van Druenen een verband tussen de overbevolking en de klimaatverandering. “Door vrienden ben ik gewaarschuwd dat het gewaagd is.”

Peter van Druenen zegt dat je het niet redt met windmolens en zonnepanelen
Door: Eugene de Kok   woensdag 10 oktober 06:56 - 2018

CDA-politicus Sybrand van Haersma Buma kaartte de overbevolking aan tijdens de algemene beschouwingen, Elsevier wijdde er vorige week een artikel aan en er gaan geluiden op om via een staatscommissie iets aan de groeiende bevolking te doen. Peter van Druenen hoort de discussies over het ooit zo omstreden onderwerp aan, net als hij met aandacht luistert naar het debat over de klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Duizendpoot
Of de aandacht voor het onderwerp (mede) door ‘De Klimaatparadox’ komt, weet hij niet. Wel weet hij, dat als d…

Persbericht: ‘De Klimaatparadox’ geeft antwoorden die (nog) niet in de krant staan

Toeval of niet: nog geen twee weken na de verschijning van het opzienbarende essay De Klimaatparadox van Peter van Druenen strijden twee nieuwsfeiten om de aandacht: de sterkere stijging van de zeespiegel en de snellere groei van de Nederlandse bevolking. Het laatste haalde gisteren zelfs de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Wat opviel: de twee problemen werden direct geprojecteerd op de Nederlandse situatie en versmald tot de oplossingsrichtingen waarover we het al jaren hebben: de zee kan worden tegengehouden met hogere dijken en de overbevolking door iets te doen aan de immigratie. Nergens werd een verband gelegd tussen beide problemen. Nergens ook werd iets gezegd over de oorzaken. Nergens had iemand het over de wereld buiten Nederland.

In De Klimaatparadox doet historicus Peter van Druenen dit wél. De wereldwijde bevolkingsgroei, die vooral wordt veroorzaakt door de snel stijgende gemiddelde leeftijd, is een thema dat nauwelijks nog aan de orde komt. In comb…

Recensie: "... de dunne Van Druenen"

Margreet de Haan van Boekhandel 't Spui in Vlissingen, boekverkoopster van het jaar 2018 en lid van het boekenpanel van De Wereld Draait Door:
"Onlangs hadden we in onze boekhandel de feestelijke doop van Peter van Druenen’s boek ‘De Klimaatparadox’. Nu is er naast de ‘dikke Van Druenen’, het boek dat hij eerder schreef, ‘Vissers, kapers en arbeiders- Vlissingen 700 jaar stadsrechten’ een ‘dunne Van Druenen’.

Dit boekje is echter van een geheel andere orde…en al was de presentatie heel feestelijk, de voorspellingen van van Druenen over het klimaat zijn dat allerminst. Niet omdat hij een doemdenker is maar omdat hij gedegen onderzoek heeft gedaan en juist als historicus de verbanden kan leggen en met argumenten komt die staan als een huis. Zo was ik zelf geschokt te lezen dat het doen van één simpele zoekopdracht via Google net zoveel energie kost als het koken van een keteltje water. En dan te bedenken dat inmiddels bijna iedereen ter wereld een smartphone bezit en twentyf…

Android-app Klimaatparadox is klaar!

De Android-app van de Klimaatparadox is klaar! In de app publiceer ik artikelen, essays, recensies, lezingen, debatten en video's. In de app publiceer ik artikelen, essays, recensies, lezingen, debatten en video's. Voor de installatie klikt u in uw mobiele telefoon of tablet op deze link De app-knop staat ook in het menu bovenaan alle pagina's van deze blog.

De rest wijst zich vanzelf.

The Climate Paradox in Frankfurt, 10 t/m 14 oktober

Confronting take on the moral dilemmas of the climate debate; Revisiting of the climate change classic The Limits to Growth (Club of Rome) with intriguing conclusions; Englisch sample available.

Recensie: "Essay zonder oplossingen"

De klimaatparadox van Peter van Druenen is met zijn 96 pagina’s eigenlijk te dun om een boek te noemen. De historicus noemt het dan ook een ‘boek essay’ en hij beschrijft hierin de relatie tussen de klimaatcrisis en de groeiende bevolking. In De klimaatparadox plaatst Van Druenen de discussie over bevolkingsgroei in een historische context.

Het boek begint in 1972 bij het uitkomen van het rapport van de Club van Rome. Het rapport Grenzen aan de groei zorgde destijds voor veel opschudding, omdat er een beeld werd geschilderd van in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden. Overbevolking werd gezien als een van de belangrijkste oorzaken hiervan. In de rest van het boek wordt de relevantie van het rapport voor de huidige tijd beschreven. Van Druenen beargumenteert dat de factor bevolkingsgroei weer een belangrijke plaats in het klimaatdebat moet krijgen.

Daarbij moeten we niet alleen praten over geboortebeperking, maar ook over onze neiging om tegen elke prijs mensenlevens te re…

Filosofie voor klimaatdummies (essay)

(boekbespreking van 'Wat gebeurde er in de 20e eeuw?' van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk in relatie tot mijn boek De Klimaatparadox)

“Zou je (…) de hele mensheid bijeenbrengen en op één plek samenpersen, dan zou ze een ruimte innemen van driehonderd miljard liter, dus net geen derde van een kubieke kilometer. Dat lijkt heel wat. Maar de wereldzeeën bevatten één miljard tweehonderdvijfentachtig miljoen kubieke kilometer water. Zou je dus de hele mensheid, deze vijf miljard mensenlichamen, in de oceaan dumpen, dan zou de zeespiegel niet eens een honderdste millimeter stijgen. Met deze lichte deining zou de aarde eens en voor al van mensen verlaten zijn.”

Met dit citaat uit 1983 van Stanislaw Lem, vooral bekend van zijn roman Solaris, brengt Peter Sloterdijk in zijn nieuwe bundel Wat gebeurde er in de 20e eeuw? de lezer al op de tweede pagina van zijn nieuwe bundel in verwarring. Is de mens inderdaad een te verwaarlozen kwantiteit te midden van de vaste, vloeibare en gasvor…

Commissaris van de Koning over De Klimaatparadox

Journalist en voormalig hoofdredacteur van het AD Peter de Jonge interviewt wekelijks de Commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman. In dit fragment stelt De Jonge aan Polman een vraag over het boek De Klimaatparadox.

Recensie De Klimaatparadox: "...goochelen met wonderoplossingen”

"Ik verwijs naar het artikel over het boek De Klimaatparadox van Peter van Druenen in Primo van deze week. Omdat het me maar zelden overkomt dat ik het bijna 100 % eens ben met een boek of artikel schrijf ik dit.

Inderdaad, de grootste bedreiging van de mensheid, is de mensheid zelf.  Het is wonderbaarlijk dat dit duidelijk gezegd is door Malthus, en de Club van Rome, en dat dit nu, blijkbaar, helemaal vergeten is.  Ook was de Nederlandse regering er na de oorlog van overtuigd dat Nederland “vol” was en emigratie aanmoedigde, terwijl men, nu het meer dan overvol is, men maar blijft volhouden dat er nog plaats genoeg is.

Na 40 jaar in projecten in ontwikkelingslanden te hebben gewerkt ben ik tot de conclusie gekomen dat die projecten beter gestopt kunnen worden, en dat al het geld beter besteed zou zijn aan geboortebeperking.  Echter, er is daarvoor geen sociale en politieke wil. In plaats daarvan,”blijft men maar goochelen met wonderoplossingen” zoals Van Druenen schrijft; en, m…

Week van het Zeeuwse Boek: Filosofisch café - De Klimaatparadox

Peter van Druenen, auteur van De Klimaatparadox, zal deze middag in gesprek gaan over zijn laatste boek (met o.a. Ira von Harras, directeur Zeeuwse Milieu Federatie en Jaap Hanekemp, scheikundige en theoloog). “Het in toom houden van de wereldwijde bevolkingsgroei was in 1972 het belangrijkste thema in het Rapport van de Club van Rome, maar is in de decennia daarna uit de discussie verdwenen. De zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe dat zo gekomen is, levert een ongemakkelijke waarheid op. De exponentiële groei van de wereldbevolking is in haar consequenties immers nog steeds de belangrijkste motor van klimaatverandering. Het inperken ervan vereist een bredere blik dan alleen die van geboortebeperking: we zullen het vooral moeten hebben over onze natuurlijke, maar in de kern destructieve neiging om tegen elke prijs mensenlevens te redden en te verlengen. Wanneer we daarover niet willen praten, resteert ons slechts één alternatief: we leggen ons erbij neer dat de wereldbevolking…

Klimaatdebat op de Antwerpse boekenbeurs: Pieter Boussemaere en Peter van Druenen

De agenda loopt lekker vol. Op zondag 28 oktober naar Antwerpen voor het Klimaatdebat van 13.00 tot 13.45 uur:
"Peter Van Druenen en Pieter Boussemaere hebben alvast één ding gemeen: de klimaatverandering is volgens hen vooral géén ver-van-mijn-bedshow, wel een reële dreiging. Boussemaere biedt tien wetenschappelijk onderbouwde acties aan waarmee iedereen zijn steentje kan bijdragen. Volgens Van Druenen is een radicalere aanpak nodig: de overbevolking heeft een nefaste invloed op het klimaat."

https://www.boekenbeurs.be/auteurs/peter-van-druenen

Interview in Primo

Interview in het Vlaamse tv- en radiomagazine Primo: ‘Wij zijn zélf de bron van de klimaatcrisis’ door Dominique Trachet.
>> Download de pdf-versie.

Recensie: "Gericht op beslissers in klimaatvraagstukken"

Op de website van de digitale boekwinkel Bol.com verscheen de volgende recensie van een lezer:
'De klimaatparadox' beschrijft de dilemma's in de wereldwijde ontwikkeling: de complicaties die optreden bij een (groeiende) welvaart en de klimaateffecten ervan. Het boek begint met het Rapport van de Club van Rome. Hierin wordt aangegeven dat overbevolking een hoofdoorzaak is van klimaatproblemen. Maar bevolkingsgroei remmen is een ethische kwestie. Zo ook het beperken van welvaart, mensen met mobiele telefoons, mobiliteit en andere veroorzakers van klimaatproblemen. Nu – 46 jaar later – is er nog relatief weinig bereikt, maar wel meer bestudeerd. Een grote schaarste is 'de bereidheid van mensen om naar elkaar te luisteren en hun eigen gelijk op de tweede plaats te zetten'. Dit maakt dat dit boek klimaatbeheersing breder trekt en ook de gedragskant en de bereidheid om oplossingen te realiseren erbij betrekt. De schrijver is historicus, schrijver en uitgever. Vandaar de…

Quote 23: de REDE

Alleen de REDE - waarover de Griekse filosofen het al hadden en waarbij partijen hun argumenten moeten losweken van achterliggende ideologieën - kan het vastgelopen klimaatdebat weer op gang helpen. Tot die tijd zullen de gelovigen geloviger worden en de sceptici sceptischer.

Gastvrouw presentatie "De Klimaatparadox" nu in boekenpanel DWDD

Twee weken geleden gastvrouw bij mijn presentatie van "De Klimaatparadox", vorig jaar boekverkoper van het jaar en nu lid van het boekenpanel van DWDD. Margreet de Haan: goed bezig!

De mussen van Mao en de gloeilampen van nu

In 'De Klimaatparadox' maak ik een vergelijking tussen het massaal uitroeien van mussen in het China van Mao Zedong in 1958 en het al even massaal vervangen van gloeilampen in de westerse wereld, enkele jaren geleden. De campagne in China was bedoeld om hongersnoden tegen te gaan; de vogels vraten de tarwe op die was bedoeld voor de hongerende bevolking.

De maatregel maakte onderdeel uit van de Vier Plagen-campagne waarbij ook ratten, vliegen en muggen het moesten ontgelden. Er zijn filmbeelden bewaard van grote groepen Chinezen die over de akkers renden, schreeuwden, trommelden op metalen emmers en zo de mussen dwongen om te blijven vliegen totdat ze er letterlijk bij neervielen. De lijkjes moesten worden verzameld en ingeleverd. Uiteindelijk werden er meer dan twee miljard vogels gedood.

Het resultaat was catastrofaal: het land kreeg te maken met een enorme toename van ander schadelijk ongedierte, zoals sprinkhanen, waardoor de oogsten nog slechter uitpakten dan voorheen. …

De Klimaatparadox nu ook op MinderMensen.be

De Klimaatparadox is ook in de Vlaamse boekhandels verkrijgbaar. Ik heb de eerste interviews gegeven en binnenkort geef ik er een aantal lezingen. Op zoek naar websites over het klimaatdebat in relatie tot overbevolking stuitte ik op MinderMensen,be. Daar stond "De Klimaatparadox" al vermeld met de volgende sympathieke beschrijving:

"In dit boek plaatst Peter van Druenen de discussie rond het klimaatdebat in een historische context. Hij gaat te rade bij een aantal denkers, dat al eeuwen geleden de uiterste consequenties wist te benoemen en daarom nog steeds wordt verketterd, zoals Thomas Malthus. In het klimaatdebat kiest hij voor een pragmatische positie, tussen gelovigen en ontkenners. (uitgever: Cossee)."

De website behandelt het overbevolkingsprobleem in relatie tot het steeds ouder worden van de mens en - waarschijnlijk gaat ook het vervolg van De Klimaatparadox hierover - het toenemend consumentisme. De redactie van de website merkt terecht op dat het thema …

En nu naar Frankfurt!

In de eerste stormachtige week rondom De Klimaatparadox is er volop belangstelling geweest van publiek en pers. De verkoop loopt prima en het regent uitnodigingen voor spreekbeurten. Uitgeverij Cossee gaat het boek ook aanbieden aan buitenlandse agenten en uitgevers op de grootste boekenbeurs ter wereld: de Frankfurter Buchmesse. Het zou fantastisch zijn wanneer de boodschap, naast Nederland en België, ook in andere landen de aandacht gaat trekken.

Interview Friesch Dagblad

Zo veel mensen op aarde, dat is het echte probleem
(Pieter Anko de Vries, 16-09-2018) In de discussie over de verandering van het klimaat draait het vaak om beperkte maatregelen die we hebben om de opwarming van de aarde te vertragen. Er wordt vooral ingezet op hernieuwbare energie en alternatieve bronnen en het terugdringen van broeikasgassen. Maar met deze aanpak alleen redden we het volgens historicus Peter van Druenen niet. ,,Dat we als mens zélf de oorzaak zijn van het grote probleem komt in de discussie nu niet of nauwelijks meer naar voren.”

In hoerverre kunnen wij het klimaat beïnvloeden? We moesten al af van de gloeilamp en misschien straks van onze gasgestookte cv-ketel. We leggen onder protest van omwonenden windmolenparken aan. Maar zetten deze maatregelen die gewone burgers ook nog eens op veel kosten jagen zoden aan de dijk? Historicus Peter van Druenen (1952, schrijver, uitgever en internetpionier) zet in een vorige week verschenen boek een paar fundamentele vraagtekens…

De première van Building Bridges

Na de première van de klimaatdocumentaire Building Bridges die ik mocht inleiden met een verhaaltje over De Klimaatparadox. Met de makers Nadine Smits (links) en Carlijn Mulder.


Interview PZC over De Klimaatparadox

Historicus Peter van Druenen: 'Internetten is slecht voor het klimaat'
(door: Jan van Damme 06-09-18) Ook in Vlissingen wordt over de wereld nagedacht. Lees het nieuwe boek van stadshistoricus Peter van Druenen en huiver. Met ons mobieltje helpen we mee aan de ondergang van de aarde.

Wereldproblemen zijn onderhevig aan hypes. Nu hebben we het alweer enkele jaren over opwarming van de aarde en rijzing van de zeespiegel. Gek genoeg wordt er bijna nergens meer gesproken over overbevolking. Dat er jaarlijks 83 miljoen mensen bij komen, dat het huidige aantal van 7,5 miljard aardebewoners over een goede dertig jaar de grens van 10 miljard zal bereiken.

Overbevolking,  de Club van Rome kwam er in de jaren zeventig van de vorige eeuw mee. 'Grenzen aan de groei' heet het rapport, dat destijds voor het eerst duidelijk maakte dat 'meer en nog meer' tot rampen moet leiden.

Vanmiddag presenteerde Peter van Druenen zijn boek 'De klimaatparadox'. In boekhandel 't…

Bespreking De Klimaatparadox in de Volkskrant

Korte bespreking in de Volkskrant van zaterdag 8 september 2018. Ze hebben er echter wel precies de essentie uitgehaald. En dat is dan weer knap.

Presentatie De Klimaatparadox

Donderdagmiddag 6 september 2018 om 16 uur werd het boek De Klimaatparadox van Peter van Druenen gepresenteerd. Plaats van handeling: Boekhandel 't Spui te Vlissingen. De schrijver werd een uur lang aan de tand gevoeld door uitgever-schrijver Christoph Buchwald van uitgeverij Cossee. De presentatie trok een volle zaal: meer dan 70 mensen. In de video een korte impressie.

Interview over De Klimaatparadox op Lezentv

Peter van Druenen plaatst de discussie rond de klimaatcrisis in historisch perspectief en noemt een aantal denkers die al eeuwen geleden de uiterste consequenties van overbevolking wisten te benoemen, en daarom nog steeds worden verketterd. Dijken bouwen in de arme delen van de wereld, en kritisch nadenken onze gezondheidszorg. Dit is een fragment van een langer interview van 6 september 2018 op Parmando.com en LezenTV.nl.

Recensie: "De Klimaatparadox is een lastige, maar erover discussiëren is broodnodig"

De klimaatparadox gaat over klimaat en taboes
essay van Peter van Druenen

In 1972 benoemde de Club van Rome een aantal problemen waarmee ons klimaat de komende jaren zal kampen. Eén van de oplossingen uit het toenmalige rapport is nu helemaal van de (politieke) agenda verdwenen. Peter van Druenen slingert met het essay De Klimaatparadox de discussie over die verdwenen oplossing weer aan. Er zijn flink wat factoren te benoemen die van invloed zijn op ons veranderende klimaat en de manier waarop we onze energiereserves uitputten. Ook zijn heel veel oplossingen bedacht, maar een zeer effectieve oplossing ontbreekt. De Club van Rome benoemde het nog wel, maar sindsdien is het langzaamaan verdwenen. Het gaat om het feit dat we met veel te veel mensen op deze planeet wonen.

Smartphones
Die groei op zich is nog niet eens het grootse probleem. Het gaat om het feit dat ook steeds meer mensen welvarender worden. Dat klinkt op het eerste gehoor als iets positiefs, maar al deze mensen gaan ook vee…

Documentaire: Building Bridges

Op 13 september 2018, tijdens Film by the Sea in Vlissingen mocht ik de documentaire Building Bridges van Nadine Smits en Carlijn Mulder inleiden, met uiteraard een verwijzing naar mijn boek De Klimaatparadox. De makers gaan op reis in Nederland en in landen waar klimaatverandering meer zichtbaar is om met eigen ogen te zien waar het klimaatprobleem nou eigenlijk om draait.Quote 22: Scrooge

“De Britse dominee en wiskundige Thomas Malthus was een van de eerste wetenschappers die het thema 'bevolkingsgroei' aan de orde stelde. Dat was in 1798. Het leverde hem tot op de dag van vandaag stormen van kritiek op. De ideeën van Malthus inspireerden Charles Dickens in 1842 tot het schrijven van zijn kerstklassieker A Christmas Carol (1842) en dan vooral tot het creëren van het personage Ebenezer Scrooge.”