Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2018 tonen

Klimaatdebat op de Antwerpse boekenbeurs: Pieter Boussemaere en Peter van Druenen

De agenda loopt lekker vol. Op zondag 28 oktober naar Antwerpen voor het Klimaatdebat van 13.00 tot 13.45 uur: "Peter Van Druenen en Pieter Boussemaere hebben alvast één ding gemeen: de klimaatverandering is volgens hen vooral géén ver-van-mijn-bedshow, wel een reële dreiging. Boussemaere biedt tien wetenschappelijk onderbouwde acties aan waarmee iedereen zijn steentje kan bijdragen. Volgens Van Druenen is een radicalere aanpak nodig: de overbevolking heeft een nefaste invloed op het klimaat." https://www.boekenbeurs.be/auteurs/peter-van-druenen

Interview in Primo

Interview in het Vlaamse tv- en radiomagazine Primo: ‘Wij zijn zélf de bron van de klimaatcrisis’ door Dominique Trachet. >> Download de pdf-versie .

Recensie: "Gericht op beslissers in klimaatvraagstukken"

Op de website van de digitale boekwinkel Bol.com verscheen de volgende recensie van een lezer: 'De klimaatparadox' beschrijft de dilemma's in de wereldwijde ontwikkeling: de complicaties die optreden bij een (groeiende) welvaart en de klimaateffecten ervan. Het boek begint met het Rapport van de Club van Rome. Hierin wordt aangegeven dat overbevolking een hoofdoorzaak is van klimaatproblemen. Maar bevolkingsgroei remmen is een ethische kwestie. Zo ook het beperken van welvaart, mensen met mobiele telefoons, mobiliteit en andere veroorzakers van klimaatproblemen. Nu – 46 jaar later – is er nog relatief weinig bereikt, maar wel meer bestudeerd. Een grote schaarste is 'de bereidheid van mensen om naar elkaar te luisteren en hun eigen gelijk op de tweede plaats te zetten'. Dit maakt dat dit boek klimaatbeheersing breder trekt en ook de gedragskant en de bereidheid om oplossingen te realiseren erbij betrekt. De schrijver is historicus, schrijver en uitgever. Vandaar d

Quote 23: de REDE

Alleen de REDE - waarover de Griekse filosofen het al hadden en waarbij partijen hun argumenten moeten losweken van achterliggende ideologieën - kan het vastgelopen klimaatdebat weer op gang helpen. Tot die tijd zullen de gelovigen geloviger worden en de sceptici sceptischer.

Gastvrouw presentatie "De Klimaatparadox" nu in boekenpanel DWDD

Twee weken geleden gastvrouw bij mijn presentatie van "De Klimaatparadox", vorig jaar boekverkoper van het jaar en nu lid van het boekenpanel van DWDD. Margreet de Haan: goed bezig!

De mussen van Mao en de gloeilampen van nu

In 'De Klimaatparadox' maak ik een vergelijking tussen het massaal uitroeien van mussen in het China van Mao Zedong in 1958 en het al even massaal vervangen van gloeilampen in de westerse wereld, enkele jaren geleden. De campagne in China was bedoeld om hongersnoden tegen te gaan; de vogels vraten de tarwe op die was bedoeld voor de hongerende bevolking. De maatregel maakte onderdeel uit van de Vier Plagen-campagne waarbij ook ratten, vliegen en muggen het moesten ontgelden. Er zijn filmbeelden bewaard van grote groepen Chinezen die over de akkers renden, schreeuwden, trommelden op metalen emmers en zo de mussen dwongen om te blijven vliegen totdat ze er letterlijk bij neervielen. De lijkjes moesten worden verzameld en ingeleverd. Uiteindelijk werden er meer dan twee miljard vogels gedood. Het resultaat was catastrofaal: het land kreeg te maken met een enorme toename van ander schadelijk ongedierte, zoals sprinkhanen, waardoor de oogsten nog slechter uitpakten dan voor

De Klimaatparadox nu ook op MinderMensen.be

De Klimaatparadox is ook in de Vlaamse boekhandels verkrijgbaar. Ik heb de eerste interviews gegeven en binnenkort geef ik er een aantal lezingen. Op zoek naar websites over het klimaatdebat in relatie tot overbevolking stuitte ik op MinderMensen,be . Daar stond "De Klimaatparadox" al vermeld met de volgende sympathieke beschrijving: "In dit boek plaatst Peter van Druenen de discussie rond het klimaatdebat in een historische context. Hij gaat te rade bij een aantal denkers, dat al eeuwen geleden de uiterste consequenties wist te benoemen en daarom nog steeds wordt verketterd, zoals Thomas Malthus. In het klimaatdebat kiest hij voor een pragmatische positie, tussen gelovigen en ontkenners. (uitgever: Cossee)." De website behandelt het overbevolkingsprobleem in relatie tot het steeds ouder worden van de mens en - waarschijnlijk gaat ook het vervolg van De Klimaatparadox hierover - het toenemend consumentisme. De redactie van de website merkt terecht op dat het t

En nu naar Frankfurt!

In de eerste stormachtige week rondom De Klimaatparadox is er volop belangstelling geweest van publiek en pers. De verkoop loopt prima en het regent uitnodigingen voor spreekbeurten. Uitgeverij Cossee gaat het boek ook aanbieden aan buitenlandse agenten en uitgevers op de grootste boekenbeurs ter wereld: de Frankfurter Buchmesse. Het zou fantastisch zijn wanneer de boodschap, naast Nederland en België, ook in andere landen de aandacht gaat trekken.

Interview Friesch Dagblad

Zo veel mensen op aarde, dat is het echte probleem (Pieter Anko de Vries, 16-09-2018) In de discussie over de verandering van het klimaat draait het vaak om beperkte maatregelen die we hebben om de opwarming van de aarde te vertragen. Er wordt vooral ingezet op hernieuwbare energie en alternatieve bronnen en het terugdringen van broeikasgassen. Maar met deze aanpak alleen redden we het volgens historicus Peter van Druenen niet. ,,Dat we als mens zélf de oorzaak zijn van het grote probleem komt in de discussie nu niet of nauwelijks meer naar voren.” In hoerverre kunnen wij het klimaat beïnvloeden? We moesten al af van de gloeilamp en misschien straks van onze gasgestookte cv-ketel. We leggen onder protest van omwonenden windmolenparken aan. Maar zetten deze maatregelen die gewone burgers ook nog eens op veel kosten jagen zoden aan de dijk? Historicus Peter van Druenen (1952, schrijver, uitgever en internetpionier) zet in een vorige week verschenen boek een paar fundamentele vraag

De première van Building Bridges

Na de première van de klimaatdocumentaire Building Bridges die ik mocht inleiden met een verhaaltje over De Klimaatparadox. Met de makers Nadine Smits (links) en Carlijn Mulder.

Interview PZC over De Klimaatparadox

Historicus Peter van Druenen: 'Internetten is slecht voor het klimaat' (door: Jan van Damme 06-09-18) Ook in Vlissingen wordt over de wereld nagedacht. Lees het nieuwe boek van stadshistoricus Peter van Druenen en huiver. Met ons mobieltje helpen we mee aan de ondergang van de aarde. Wereldproblemen zijn onderhevig aan hypes. Nu hebben we het alweer enkele jaren over opwarming van de aarde en rijzing van de zeespiegel. Gek genoeg wordt er bijna nergens meer gesproken over overbevolking. Dat er jaarlijks 83 miljoen mensen bij komen, dat het huidige aantal van 7,5 miljard aardebewoners over een goede dertig jaar de grens van 10 miljard zal bereiken. Overbevolking,  de Club van Rome kwam er in de jaren zeventig van de vorige eeuw mee. 'Grenzen aan de groei' heet het rapport, dat destijds voor het eerst duidelijk maakte dat 'meer en nog meer' tot rampen moet leiden. Vanmiddag presenteerde Peter van Druenen zijn boek 'De klimaatparadox'. In boekhan

Bespreking De Klimaatparadox in de Volkskrant

Korte bespreking in de Volkskrant van zaterdag 8 september 2018. Ze hebben er echter wel precies de essentie uitgehaald. En dat is dan weer knap.

Presentatie De Klimaatparadox

Donderdagmiddag 6 september 2018 om 16 uur werd het boek De Klimaatparadox van Peter van Druenen gepresenteerd. Plaats van handeling: Boekhandel 't Spui te Vlissingen. De schrijver werd een uur lang aan de tand gevoeld door uitgever-schrijver Christoph Buchwald van uitgeverij Cossee. De presentatie trok een volle zaal: meer dan 70 mensen. In de video een korte impressie.

Interview over De Klimaatparadox op Lezentv

Peter van Druenen plaatst de discussie rond de klimaatcrisis in historisch perspectief en noemt een aantal denkers die al eeuwen geleden de uiterste consequenties van overbevolking wisten te benoemen, en daarom nog steeds worden verketterd. Dijken bouwen in de arme delen van de wereld, en kritisch nadenken onze gezondheidszorg. Dit is een fragment van een langer interview van 6 september 2018 op Parmando.com en LezenTV.nl .