Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2018 tonen

Quote 11: China en duurzame elektriciteit

“In China heeft 99,9 procent van de bevolking de beschikking over elektriciteit. In de steden is dat zelfs 100 procent. Hiermee is China de absolute nummer één van de wereld. Ruim een derde van de stroom wordt geleverd door duurzame installaties. Slechts 2 procent is van nucleaire afkomst.”

Quote 10: Bevolkingsgroei

“De vraag is waarom de wereldwijde bevolkingsgroei, waarvan nog steeds sprake is, grotendeels uit het klimaatdebat is verdwenen: is het gewoon vergeten of werd het, in een wereld waarin de overleving van het individu meer prioriteit heeft gekregen dan het overleven van de soort, steeds vaker als een ongemakkelijke waarheid ervaren?”

Quote 9: Biomassa

“Op de kortere termijn veroorzaakt de verbranding van biomassa meer broeikasgassen dan de verbranding van kolen of gas. In het gunstigste geval duurt het tientallen jaren voordat er klimaatwinst is behaald. En toch zijn er voor de komende jaren weer miljarden begroot voor de verbranding van hout, afval, plantaardige olie en mest.”

Quote 8: Digitale uitstoot

“In 2009 veroorzaakte de digitale wereld al evenveel uitstoot van broeikasgassen als het vliegverkeer. Omdat het gebruik van internet elke 5 tot 10 jaar verdubbelt én omdat het – ook voor de miljarden mensen in de ontwikkelingslanden – is uitgegroeid tot een primaire levensbehoefte, zal deze sector in de nabije toekomst een van de meest vervuilende zijn.”