Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2018 tonen

Quote 16: Broeikasgassen

“De kracht van de uitstoot van broeikasgassen in 2017 was gelijk aan die van 2,5 miljoen atoombommen van het soort dat in 1945 op de Japanse stad Nagasaki viel.”

Quote 15: Zeespiegel

“Wanneer de gehele wereldbevolking van 7,5 miljard mensen tegelijkertijd zou gaan zwemmen in zee, stijgt de zeespiegel met 0,01 millimeter. Daarmee is de mens een te verwaarlozen kwantiteit te midden van de vaste, vloeibare en gasvormige massa’s van de aarde en misschien was dat ooit wel zo bedoeld.”

Quote 14: Consumentisme

“Overbevolking is, gecombineerd met het causale koppel welvaartsverhoging en consumentisme, de voornaamste motor van klimaatverandering, verder aangedreven door de toenemende wereldwijde levensverwachting, de voortschrijdende medische wetenschap, de afnemende aantallen doden bij gewapende conflicten en het anticiperen op ziekte-epidemieën en natuurrampen.”

Quote 13: Habakuk

“In 1972 kreeg het Rapport van de Club van Rome ook uit de linkse hoek de nodige kritiek. Die richtte zich vooral op de samenstelling van de Club van Rome zelf: naast toonaangevende wetenschappers zaten er ook veel topindustriëlen in. NRC Handelsblad noemde het gezelschap wat lacherig een soort Bilderberg-groep voor de milieubeweging. De commentator van dienst, H.J.A. Hofland, noemde de computer die was gebruikt een elektronische Habakuk.”

Quote 12: Goed en kwaad

“Verbrandingsmotoren? Weg ermee! Elektrisch rijden is de toekomst. Led-verlichting contra gloeilampen is nog zo’n echtpaar van goed en kwaad, net als de duo’s windmolens–kolencentrales, tofu–rundvlees, ambachtelijkheid–industrie, boomplantdagen–ontbossing, kweekvis–overbevissing, recycling–afvalbergen, om er maar eens een paar te noemen. Het is allemaal goedbedoeld en de oplossingen dragen zeker bij aan een beter milieu, maar de vraag is of we er de stijging van de zeespiegel en andere rampen mee kunnen voorkomen.”