Doorgaan naar hoofdcontent

De corona-kromme

Nog steeds heeft onze minister-president geen deskundigen buiten de medische sector opgenomen in zijn Outbreak Management Team, dat bestaat uit 33 medici en 1 communicatieadviseur. En dat terwijl steeds meer duidelijk wordt hoe slecht de coronamaatregelen uitpakken en nog zullen uitpakken voor onze samenleving. Zeker is inmiddels dat het virus niet kan worden uitgeroeid. We moeten dus gaan plannen voor de langere termijn. En daarvan kun je een modelgrafiekje maken met een curve die je de ‘corona-kromme’ zou kunnen noemen. Ze laat de ontwikkeling zien van het aantal coronadoden in 2020 en de vijf jaren daarna. Voor het gemak is alleen uitgegaan van de Nederlandse cijfers. Factoren die de loop van de kromme bepalen:

1. Het coronavirus zal overleven. Anders dan bijvoorbeeld bij het SARS-virus in 2002, worden ook veel mensen besmet zonder dat ze ziek worden. Zij worden uiteraard niet waargenomen, in quarantaine geplaatst en behandeld en kunnen dus in de periode dat ze drager zijn en besmettelijk, grote aantallen anderen besmetten. In dit opzicht is de verspreiding van Corona meervoudig exponentieel. Hier gebruik ik altijd het verhaal van de vijver met die ene waterlelie. Als de waterlelie elke dag in omvang verdubbelt, zou de vijver in 29 dagen voor 50 procent zijn bedekt. Slechts één dag later is dat 100 procent en is er in het water onder de plant geen leven meer mogelijk. Bij corona gaat het om duizenden vijvers.

2. Door de terugkerende lockdowns wordt er veel minder groepsimmuniteit gecreëerd dan wanneer en geen lockdowns zijn. Immers: mensen die zich strikt houden aan de regels en gedurende de crisis weinig risico lopen om besmet te worden, bouwen ook geen immuniteit op. Hoe groter deze groep is, hoe groter het risico op een nieuwe pandemie. De ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen zal hierbij een remmende werking kunnen hebben. Echter, virussen hebben de nare eigenschap dat ze kunnen muteren naar nieuwe varianten waarbij het nog maar de vraag is of de dan ontwikkelde geneesmiddelen en vaccins nog optimaal werken.

3. Door het blijvend financieel compenseren van de coronamaatregelen én door de duizenden faillissementen die er desondanks zullen komen, raakt het geld op en moet er steeds zwaarder bezuinigd worden op de overheidsuitgaven, waaronder die voor de zorg, met alle gevolgen van dien. De rekensom is niet zo moeilijk. De Nederlandse staatsbegroting tot 2020 was keurig op orde: we maakten zelfs 'winst'. Onze internationale reserves bedroegen in maart 2020 iets meer dan 41 miljard euro. Gisteren werd bekend dat het overheidstekort in 2020 zal oplopen tot 92 miljard euro. De oorzaak: sterk verhoogde zorgkosten en het compenseren van (sommige) mensen en bedrijven die aantoonbaar te lijden hebben van de lockdown. In 2021 zal dit gat ook zonder corona groter worden omdat de belastinginkomsten zullen dalen als gevolg van de faillissementen en de bijbehorende werkloosheid die in 2020 is veroorzaakt. Komt er wel een nieuwe coronagolf in 2021 (zie de punten 1 en 2 hierboven) dan zullen deze tekorten nog verder oplopen door weer stijgende zorgkosten en nieuwe compensaties. Omdat er geleend moet worden, zullen ook de rentelasten stijgen. Hierbij is de kans zeer reëel dat Nederland de triple-A status verliest en dus te maken krijgt met hogere rentepercentages. Voor 2022 en de jaren daarna kun je dezelfde spiraal voorspellen. In deze jaren zal er geen sprake meer kunnen zijn van een efficiënte zorg, laat staan compensatiemaatregelen. Dit laat de corona-kromme na die jaren sterk stijgen (vandaar de hockeystick-vorm). Uiteraard is dit een model. Er zijn vele variaties mogelijk en meer variabelen te bedenken, maar de hoofdlijn is duidelijk: het huidige beleid zal voor dit moment een beetje helpen, voor de langere termijn moet er echt iets anders worden bedacht.

Tenslotte: de corona-wereldkaart laat geen misverstand bestaan over de geografie van de corona-crisis: een ziekte die vooral de eerste en tweede wereld treft, maar voor wat betreft incidentie wereldwijd tot de lagere middenmoot behoort. Besmettingshaarden: ski-vakanties, vliegverkeer, cruises en feestelijke, zakelijke en culturele samenkomsten. De derde wereld heeft andere problemen. Bijvoorbeeld de infectieziekte malaria, die elk jaar 216.000.000 mensen treft en meer dan 450.000 dodelijke slachtoffers maakt. In Afrika is de ziekte verantwoordelijk voor 20% van de kindersterfte. Hoor je niet zoveel over....

Bronnen
Over de drie punten die ik hierboven noem is veel informatie te vinden op internet. Google bijvoorbeeld op "will corona return, scientific" (1), "corona, group immunity, scientific" (2), en (3) "Nederland, internationale reserves". Voorbeelden: (1) https://www.nature.com/articles/d41586-020-00938-0 en https://www.trouw.nl/wetenschap/de-nederlandse-virusaanpak-is-niet-zonder-risico~b7369b89/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, (2), https://www.nature.com/articles/d41586-020-01098-x en (3) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inkomsten-en-uitgaven-van-het-rijk-2020 en https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/escb/html/index.en.html

Reacties

Populaire posts van deze blog

Krijg nou niks: Sylvain Ephimenco heeft ook eindelijk De Klimaatparadox' gelezen:

[Het lijk in de kast] We hebben de recente film 'A life on our planet' van David Attenborough niet nodig om te weten hoe de zaken erbij staan: beroerd en het wordt steeds erger." Zo begint de heldere en waardevolle bijdrage van lezer Pier Bergsma over beperking van de bevolkingsgroei (Opinie, dinsdag). Ik had toevallig net op Netflix het alarmsignaal van bioloog en natuurfilmer David Attenborough (1926) zien en horen loeien: als extreem uidijende soort die afkoerst op de zesde massa-extinctie 'hebben we de wereld verwoest' zei hij. Maar deze film is niet alleen kommer en kwel. De 94-jarige Attenborough eindigt met een optimistische noot: niets is nog verloren want met duurzame energiebronnen, herbebossing en plantaardig voedsel kunnen we hopen op een grondige restauratie van onze planeet. Er is ook iets in zijn film dat opmerkelijk genoemd mag worden: Attenborough legt de link met overbevolking als het gaat om de vernietigingen die de mens aan zijn leefomgeving aan

Recensie: "De Klimaatparadox is een lastige, maar erover discussiëren is broodnodig"

De klimaatparadox gaat over klimaat en taboes essay van Peter van Druenen In 1972 benoemde de Club van Rome een aantal problemen waarmee ons klimaat de komende jaren zal kampen. Eén van de oplossingen uit het toenmalige rapport is nu helemaal van de (politieke) agenda verdwenen. Peter van Druenen slingert met het essay De Klimaatparadox de discussie over die verdwenen oplossing weer aan. Er zijn flink wat factoren te benoemen die van invloed zijn op ons veranderende klimaat en de manier waarop we onze energiereserves uitputten. Ook zijn heel veel oplossingen bedacht, maar een zeer effectieve oplossing ontbreekt. De Club van Rome benoemde het nog wel, maar sindsdien is het langzaamaan verdwenen. Het gaat om het feit dat we met veel te veel mensen op deze planeet wonen. Smartphones Die groei op zich is nog niet eens het grootse probleem. Het gaat om het feit dat ook steeds meer mensen welvarender worden. Dat klinkt op het eerste gehoor als iets positiefs, maar al deze mensen gaan

Recensie in De uil van Minerva

Het is jammer dat Thierry Baudet de 'Uil van Minerva' heeft misbruikt voor zijn overwinningsspeech uit 2019. Het begrip heeft daardoor een bijklank gekregen die - op zijn zachtst gezegd - niet als positief kan worden gekwalificeerd. In de Griekse mythologie vergezelt deze vogel Pallas Athena, de godin van de wijsheid en was daarmee een symbool voor kennis en wijsheid. De Uil van Minerva is ook een Nederlandstalig tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur, uitgegeven onder auspiciën van de Universiteit van Gent. In de vierde editie van jaargang 32 staat een zeer uitgebreide, onderbouwde en op onderdelen behoorlijk kritische recensie van milieuwetenschapper Stijn Neuteleers over  mijn De Klimaatparadox :  De Klimaatparadox Het thema van de bevolkingsgroei speelt een vreemde rol in het milieudebat. Enerzijds rust er een zeker taboe op: er is geen echt debat over dit thema binnen milieukringen. Dit is voor van Druenen het startpunt van zijn analyse en tegeli